Jak ppt projektuje wykres w stylu drabinkowym

Czas publikacji: 2020-01-10

1. Wstaw wykres danych do ppt i jako typ wybierz „Skumulowany wykres kolumnowy” w „Wykresie kolumn”.


2. Do edycji danych wykresu danych potrzebne są tylko 2 serie danych. Pierwsza kolumna to dane pomocnicze, a druga kolumna to dane źródłowe.


3. Zmodyfikuj dane pomocnicze. Pierwsze dane nie są wypełnione. Drugie dane są równe pierwszym danym danych źródłowych. Trzecie dane są równe drugim danym danych źródłowych plus drugim danym danych pomocniczych. Przez analogię.


4. Usuń niepotrzebne elementy z wykresu, aby wyróżnić efekt.


5. Kliknij kolumnę na wykresie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Ustaw format serii danych”. Po prawej stronie pojawi się opcja ustawienia formatu serii danych. Kliknij „Opcje serii” i ustaw „Nakładanie serii” na 100%, a „Odstępy między klasyfikacjami” na 0. .


6. Kliknij kolumnę danych pomocniczych, wypełnij ją kolorem szarym i zmień wysokość i szerokość wykresu, aby uzyskać ostateczny schemat drabiny.

Tagi
ppt