Jak modyfikować zdjęcia w PPT

Czas publikacji: 2020-01-14

Po pierwsze, przetwarzanie obrazu

1. Zmodyfikuj proporcje Po wstawieniu niektórych zdjęć proporcje obrazu nie są zbyt zadowalające. W tym momencie wystarczy tylko wybrać zdjęcie, a następnie wybrać [format] - [rozmiar] - [kadrowanie] - [proporcje obrazu], wybierz żądane. Tylko stosunek.


2. Po zmodyfikowaniu kształtu i wstawieniu obrazu wybierz [Format] - [Przytnij] - [Przytnij do kształtu], a następnie wybierz żądany kształt przycięcia.


Kompresja obrazu

1. Kompresja pojedynczego obrazu kompresuje pojedynczy obraz, co można łatwo uzyskać za pomocą funkcji [Compressed Image] w PPT. Najpierw wybieramy obraz, a następnie wybieramy [Format] - [Compressed Image]. Istnieje kilka opcji dla docelowego wyniku. Na ogół wybierz sieć (150 ppi), odpowiednią dla stron internetowych i projektorów.


2. Kompresja wielu obrazów Zwykle stosujemy kompresję wsadową: Otwórz plik PPT, wybierz [Plik] - [Zapisz jako], a następnie wybierz [Narzędzia] - [Kompresuj obraz].


W wyskakującym oknie [Skompresowane obrazy] zaznaczamy [Usuń przycięte obszary zdjęć] i [E-mail] lub [Użyj rozdzielczości dokumentu], aby zdjęcia w pliku PPT były skompresowane partiami.

Tagi