Cztery sposoby wstawiania animacji Flash w ppt

Czas publikacji: 2019-11-14

Metoda pierwsza:

1. Wstaw plik animacji Flash z rozszerzeniem SWF do PPT.

2, wstaw obiekt utworzony przez plik

3. Wybierz „Aktywuj zawartość” w opcji „Akcje obiektu” w „Ustawieniach akcji”.

4, wstaw animację Flash do PPT

Metoda druga:

1. Wstaw plik animacji .exe wygenerowany przez Flash do PPT.

2, najpierw wstaw zdjęcie

3. Wybierz „Uruchom program” z opcji „Kliknij myszą” w „Ustawieniach akcji” obrazu i określ ścieżkę pliku i nazwę pliku.

Uwaga: Korzystając z tej metody, należy zmienić opcję „Poziom bezpieczeństwa” w menu PPT „Narzędzia” -> „Opcje” -> „Bezpieczeństwo” -> „Zabezpieczenia makr” na „Niski”. W przeciwnym razie pojawi się okno ostrzeżenia dla każdej prezentacji.

4, wstaw animację Flash do PPT

Metoda trzecia:

1, używając kontrolki Active X do wstawienia animacji

2, wybierz „Widok” -> „Pasek narzędzi” -> „Przybornik sterowania”

3. Kliknij „Inne ikony narzędzi” i wybierz z listy rozwijanej opcję „ShockWave Flash Object”. Mysz zmienia kształt na „+” i przeciąga go do grafiki kontrolnej Flash.

4. Kliknij przycisk „Właściwości” w „Przyborniku sterowania”, aby otworzyć okno dialogowe właściwości.

5. Wybierz „Niestandardowy”, kliknij przycisk „Przeglądaj”, wprowadź ścieżkę i nazwę pliku .swf w „URL filmu” w wyskakującym oknie dialogowym i dostosuj „odtwarzanie”, „jakość”, „pętla” itp. Atrybut

6, wstaw animację Flash do PPT

Metoda czwarta:

1, używając hiperłącza wstawiania

2. Uruchom program PowerPoint i otwórz slajd, aby wstawić animację.

3. Wstaw do niego dowolny obiekt, taki jak akapit tekstu, obraz i tak dalej. Celem jest ustawienie hiperłącza do niego. Najlepiej, aby ten obiekt był powiązany z treścią połączonej animacji.

4. Wybierz ten obiekt, kliknij menu „Wstaw” i kliknij „Hiperłącze” w rozwijanym menu rozwijanym.

5. W wyskakującym oknie wybierz „Oryginalny plik lub stronę internetową” w „Link do”, kliknij przycisk „Plik”, wybierz animację, którą chcesz wstawić, i kliknij „OK”, aby zakończyć. Po prostu kliknij ustawiony obiekt hiperłącza podczas odtwarzania animacji.

Tagi