PPT jak robić małe żarówki

Czas publikacji: 2020-07-01

Najpierw wstaw trzy idealne koła o równej wielkości, możesz przytrzymać klawisz Shift, aby narysować idealne koło, skopiować i wkleić dwa koła, a następnie wstawić odwrócony trapez

Umieść trapez w trzech okręgach, wyreguluj pozycję, naciśnij i przytrzymaj trapez, a następnie wybierz następujące koło, aby wykonać operację logiczną w celu scalenia podziału kształtu, dwa poniższe okręgi

Po zakończeniu usuń dodatkowe koła poniżej, a następnie wstaw zaokrąglony prostokąt, zrób kilka, jak pokazano na poniższym rysunku, pion można uzyskać, obracając kąt

Dostosuj kolor

Po prostu dodaj kolejny półkole łuku na dole

Tagi
ppt