ppt จะพิมพ์รูปภาพอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

เวลาเผยแพร่: 2020-01-03

1. [ใหม่] ไฟล์ PPT คลิก [แทรก] - [กราฟิกอัจฉริยะ] ที่ด้านบนดังแสดงในรูป

2. คลิก [รูปภาพ] ทางด้านซ้ายของกราฟิกอัจฉริยะเลือกกราฟิกของ [รายการบันทึกย่อกราฟิก Serpentine] แล้วคลิก [แทรก] ดังที่แสดงในรูปภาพ

3. ตอนนี้เราเห็นว่าตัวเลขที่แทรกมีขนาดค่อนข้างเล็ก (ส่วนบนและส่วนล่างจะแสดงที่กึ่งกลาง) ตามที่แสดงในรูป

4. ลากสี่มุมที่ด้านข้างเพื่อขยายรูปลงในแถวที่แสดงดังแสดงในรูป

5. หลังจากปรับกราฟิกแล้วเราใส่รูปภาพเลือกรูปภาพของดอกไม้แล้วคลิก [Open]

6. หลังจากแทรกภาพสามภาพแล้วเราเลือกรูปร่างของข้อความแล้วคลิก [เปลี่ยนสี] ที่ด้านบนและเลือก [สีเขียว] ดังที่แสดงในภาพ

7. ในที่สุดเราดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความเพื่อแก้ไขข้อความ

แท็ก