วิธี ppt ทำให้เอฟเฟ็กต์ภาพซ้อนทับหลายภาพ

เวลาเผยแพร่: 2020-01-20

1. เปิด PPT และสร้างงานนำเสนอที่ว่างเปล่า


2. ใส่กล่องข้อความลงในหน้า


3. กล่องข้อความเต็มไปด้วยสีขาวเส้นขอบถูกตั้งค่าเป็นสีดำและบรรทัดถูกตั้งค่าเป็นหนา


4. ทำสำเนาสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายชุดและตั้งเป็นแนวนอนและแนวตั้ง


5. ใส่กล่องข้อความในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วป้อนข้อความ


6. ใส่สี่เหลี่ยมสีสดใสแล้ววางไว้ใต้ข้อความเป็นของตกแต่งและเอฟเฟกต์การซ้อนกราฟิกจะได้รับ

แท็ก
PPT