วิธีเปลี่ยนสีของอนุมูลแบบอักษรใน PPT

เวลาเผยแพร่: 2020-08-19

ขั้นแรกให้แทรกภาพพื้นหลังและป้อนข้อความ

คัดลอกสำเนาของข้อความและวางไว้ข้างๆจากนั้นใส่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อปิดข้อความและดำเนินการบูลีน

ขั้นแรกให้เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นเลือกกล่องข้อความผสานการแบ่งรูปร่าง

หลังจากเสร็จสิ้นข้อความจะถูกแยกออกจากกันอนุมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจะถูกทิ้งไว้และส่วนที่เหลือจะถูกลบ

ขยายระดับอนุมูลที่เปลี่ยนสีเพื่อให้ครอบคลุมอนุมูลดั้งเดิมเล็กน้อยคุณยังสามารถเปลี่ยนความหนาของเส้นขอบข้อความเพื่อให้ครอบคลุมได้ง่ายขึ้น

แท็ก
PPT