วิธีสร้างข้อความโค้งใน PPT

เวลาเผยแพร่: 2020-08-19

ขั้นแรกให้แทรกกล่องข้อความจากนั้นค้นหารูปร่างที่เปลี่ยนแปลงในแถบรูปแบบเลือกประเภทส่วนโค้ง

คลิกที่โครงร่างของรูปร่างเลือกสีจากนั้นกล่องข้อความส่วนโค้งจะปรากฏขึ้น

พิมพ์ข้อความค้นหาเอฟเฟกต์ข้อความในรูปแบบการแปลงแถบเลือกส่วนโค้ง

คุณสามารถปรับส่วนโค้งตามกล่องข้อความ

สุดท้ายเปลี่ยนสีของกล่องข้อความส่วนโค้งเป็นไม่มีสี

แท็ก
PPT