วิธีตั้งค่าสไลด์โชว์ของคุณเองสำหรับสไลด์โชว์ PPT

เวลาเผยแพร่: 2019-12-02

1. เปิดไฟล์ PPT ที่เราจำเป็นต้องตั้งค่า

2. หลังจากเปิดแล้วให้เข้าสู่หน้าฟังก์ชั่นเมนูแล้วคลิกสไลด์โชว์ใต้หน้านี้

3. ภายใต้ฟังก์ชั่นการนำเสนอภาพนิ่งค้นหาและตั้งค่าโหมดการนำเสนอภาพนิ่งตามลำดับ

4. คลิกเมนูรองที่ปรากฏขึ้นที่นี่เราเลือกโหมดการเรียกดูของผู้ดูที่สองและเลือกช่องทำเครื่องหมายด้านหน้า

5. หลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์เราจะกลับไปที่หน้าแก้ไขหากใช้โหมดการเรียกดูของผู้ดูที่นี่จะไม่สามารถใช้มุมมองผู้นำเสนอได้ แต่ฟังก์ชั่นการบรรยายอื่นยังคงใช้ได้

แท็ก
PPT